Stasjonsnavn Osenelv v/Øren
Stasjonsnummer 105.1.0
Feltareal 137,59 km²
Kordinater Latitude: 62.79
Longitude: 7.73
Kordinater UTM33 Øst: 129534
Nord: 6983503
Kartblad (N50) 1320-I
Elvenavn Osenvassdraget
Elvehierarki Osenvassdraget