Stasjonsnavn Strømstøa
Stasjonsnummer 12.15.0
Feltareal 4649,8 km²
Kordinater Latitude: 60.31
Longitude: 10.14
Kordinater UTM33 Øst: 231601
Nord: 6696349
Kartblad (N50) 1815-IV
Elvenavn Drammensvassdraget
Elvehierarki Drammensvassdraget