Stasjonsnavn Mjøndalen bru
Stasjonsnummer 12.534.0
Feltareal 16989,23 km²
Kordinater Latitude: 59.75
Longitude: 10.01
Kordinater UTM33 Øst: 219618
Nord: 6634458
Kartblad (N50) 1814-IV
Elvenavn Drammensvassdraget
Elvehierarki Drammensvassdraget