Stasjonsnavn Eggafoss
Stasjonsnummer 122.11.0
Feltareal 655,18 km²
Kordinater Latitude: 62.89
Longitude: 11.18
Kordinater UTM33 Øst: 306061
Nord: 6979097
Kartblad (N50) 1620-I
Elvenavn Gaula
Elvehierarki Gaula