Stasjonsnavn Kjeldstad i Garbergelva
Stasjonsnummer 123.31.0
Feltareal 142,98 km²
Kordinater Latitude: 63.27
Longitude: 11.13
Kordinater UTM33 Øst: 305905
Nord: 7021101
Kartblad (N50) 1621-I
Elvenavn Garbergselva
Elvehierarki Garbergselva/Nidelvvassdraget