Stasjonsnavn Kulset bru
Stasjonsnummer 123.34.0
Feltareal 2052,04 km²
Kordinater Latitude: 63.2
Longitude: 11.05
Kordinater UTM33 Øst: 301514
Nord: 7014217
Kartblad (N50) 1621-II
Elvenavn Nidelvvassdraget
Elvehierarki Nidelvvassdraget