Stasjonsnavn Oppgrande bru
Stasjonsnummer 131.1.0
Feltareal 108,84 km²
Kordinater Latitude: 63.82
Longitude: 10.98
Kordinater UTM33 Øst: 302227
Nord: 7083048
Kartblad (N50) 1622-I
Elvenavn Mossa
Elvehierarki Mossa