Stasjonsnavn Meltingvatn
Stasjonsnummer 131.3.0
Feltareal 75,73 km²
Kordinater Latitude: 63.78
Longitude: 10.8
Kordinater UTM33 Øst: 293240
Nord: 7079584
Kartblad (N50) 1622-I
Elvenavn Mossa
Elvehierarki Mossa