Stasjonsnavn Bjønnaberget
Stasjonsnummer 138.16.0
Feltareal 451,98 km²
Kordinater Latitude: 64.38
Longitude: 11.47
Kordinater UTM33 Øst: 329735
Nord: 7143817
Kartblad (N50) -
Elvenavn Bogna
Elvehierarki Bogna