Stasjonsnavn Skurdevikåi rør 2
Stasjonsnummer 15.118.2
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 60.38
Longitude: 7.57
Kordinater UTM33 Øst: 90860
Nord: 6716591
Kartblad (N50) 1415-I
Elvenavn Sleipa
Elvehierarki Sleipa/Heinelvi/Numedalslågen