Stasjonsnavn Lorttjern
Stasjonsnummer 2.381.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 62.43
Longitude: 11.92
Kordinater UTM33 Øst: 340917
Nord: 6926334
Kartblad (N50) 1719-I
Elvenavn Håelva
Elvehierarki Håelva/Glommavassdraget