Stasjonsnavn Fetsund bru
Stasjonsnummer 2.587.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.92
Longitude: 11.15
Kordinater UTM33 Øst: 285000
Nord: 6648851
Kartblad (N50) 1914-I
Elvenavn Glommavassdraget
Elvehierarki Glommavassdraget