Stasjonsnavn Glåmos bru
Stasjonsnummer 2.603.0
Feltareal 860,6 km²
Kordinater Latitude: 62.67
Longitude: 11.42
Kordinater UTM33 Øst: 316673
Nord: 6954176
Kartblad (N50) 1720-III
Elvenavn Glommavassdraget
Elvehierarki Glommavassdraget