Stasjonsnavn Orva
Stasjonsnummer 2.61.0
Feltareal 25,41 km²
Kordinater Latitude: 62.65
Longitude: 11.35
Kordinater UTM33 Øst: 313143
Nord: 6951494
Kartblad (N50) 1720-III
Elvenavn Orva
Elvehierarki Orva/Glommavassdraget