Stasjonsnavn Vauldalen
Stasjonsnummer 2.72.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 62.64
Longitude: 12.03
Kordinater UTM33 Øst: 347924
Nord: 6949003
Kartblad (N50) 1720-II
Elvenavn Vaula
Elvehierarki Vaula/Borga/Glommavassdraget