Stasjonsnavn Abrahamsvoll
Stasjonsnummer 2.725.1
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 62.69
Longitude: 11.56
Kordinater UTM33 Øst: 323845
Nord: 6955717
Kartblad (N50) 1720-III
Elvenavn Glommavassdraget
Elvehierarki Glommavassdraget