Stasjonsnavn Glåmos
Stasjonsnummer 2.728.1
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 62.68
Longitude: 11.46
Kordinater UTM33 Øst: 318834
Nord: 6954785
Kartblad (N50) 1720-III
Elvenavn Glommavassdraget
Elvehierarki Glommavassdraget