Stasjonsnavn Polmak nye
Stasjonsnummer 234.18.0
Feltareal 14161,4 km²
Kordinater Latitude: 70.07
Longitude: 28.02
Kordinater UTM33 Øst: 991883
Nord: 7826523
Kartblad (N50) 2235-II
Elvenavn Tana
Elvehierarki Tana