Stasjonsnavn Grønnbakken rør 1
Stasjonsnummer 234.29.1
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 70.38
Longitude: 28.25
Kordinater UTM33 Øst: 993197
Nord: 7861755
Kartblad (N50) 2335-IV
Elvenavn Har'rejåkka
Elvehierarki Har'rejåkka/Tana