Stasjonsnavn Torhop brønn 1
Stasjonsnummer 234.30.1
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 70.48
Longitude: 28.03
Kordinater UTM33 Øst: 982416
Nord: 7871725
Kartblad (N50) 2235-I
Elvenavn KYSTFELT
Elvehierarki Tana/Tanafjorden sør