Stasjonsnavn Skippagurra
Stasjonsnummer 234.9.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 70.17
Longitude: 28.22
Kordinater UTM33 Øst: 997300
Nord: 7838688
Kartblad (N50) 2335-III
Elvenavn Tana
Elvehierarki Tana