Stasjonsnavn Solhom kraftverk
Stasjonsnummer 25.28.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 58.77
Longitude: 7.01
Kordinater UTM33 Øst: 38733
Nord: 6542453
Kartblad (N50) 1412-IV
Elvenavn Kvina
Elvehierarki Kvina