Stasjonsnavn Stegemoen
Stasjonsnummer 25.30.0
Feltareal 1147,61 km²
Kordinater Latitude: 58.37
Longitude: 6.96
Kordinater UTM33 Øst: 30106
Nord: 6497589
Kartblad (N50) 1311-I
Elvenavn Kvina
Elvehierarki Kvina