Stasjonsnavn Knabåni
Stasjonsnummer 25.32.0
Feltareal 49,1 km²
Kordinater Latitude: 58.67
Longitude: 6.97
Kordinater UTM33 Øst: 35132
Nord: 6531137
Kartblad (N50) 1412-III
Elvenavn Knabeåni
Elvehierarki Knabeåni/Kvina