Stasjonsnavn Krågehølen
Stasjonsnummer 25.51.0
Feltareal 228,77 km²
Kordinater Latitude: 58.32
Longitude: 6.97
Kordinater UTM33 Øst: 30614
Nord: 6492670
Kartblad (N50) 1411-IV
Elvenavn Litleåni
Elvehierarki Litleåni/Kvina