Stasjonsnavn Homstølvatn ndf.
Stasjonsnummer 25.6.0
Feltareal 724,69 km²
Kordinater Latitude: 58.69
Longitude: 6.94
Kordinater UTM33 Øst: 33310
Nord: 6533839
Kartblad (N50) 1312-II
Elvenavn Kvina
Elvehierarki Kvina