Stasjonsnavn Refsti
Stasjonsnummer 25.7.0
Feltareal 202,68 km²
Kordinater Latitude: 58.27
Longitude: 6.82
Kordinater UTM33 Øst: 21055
Nord: 6488397
Kartblad (N50) 1311-I
Elvenavn Fedaelva
Elvehierarki Fedaelva