Stasjonsnavn Lindeland bru
Stasjonsnummer 25.9.0
Feltareal 973,64 km²
Kordinater Latitude: 58.55
Longitude: 6.91
Kordinater UTM33 Øst: 29604
Nord: 6518369
Kartblad (N50) 1312-II
Elvenavn Kvina
Elvehierarki Kvina