Stasjonsnavn Fjellhaugen
Stasjonsnummer 42.16.0
Feltareal 7,28 km²
Kordinater Latitude: 59.86
Longitude: 6.06
Kordinater UTM33 Øst: 383
Nord: 6669451
Kartblad (N50) 1214-I
Elvenavn Blåelva
Elvehierarki Blåelva