Stasjonsnavn Djupevad
Stasjonsnummer 42.2.0
Feltareal 30,97 km²
Kordinater Latitude: 59.82
Longitude: 5.84
Kordinater UTM33 Øst: -12402
Nord: 6666583
Kartblad (N50) 1214-IV
Elvenavn Handalandselva
Elvehierarki Handalandselva