Stasjonsnavn Markkjelkevatn ndf.
Stasjonsnummer 46.33.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 60.19
Longitude: 6.38
Kordinater UTM33 Øst: 23112
Nord: 6703757
Kartblad (N50) -
Elvenavn elv fra Botnatjørna
Elvehierarki elv fra Botnatjørna/elv i Fagerdalen/Øyreselva