Stasjonsnavn Fønnerdalsvatn
Stasjonsnummer 46.9.0
Feltareal 7 km²
Kordinater Latitude: 60.07
Longitude: 6.28
Kordinater UTM33 Øst: 15716
Nord: 6690900
Kartblad (N50) 1315-III
Elvenavn Pyttelva
Elvehierarki Pyttelva/Bondhuselva