Stasjonsnavn NMBU/Ås - Grønt tak
Stasjonsnummer 5.10.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 59.67
Longitude: 10.77
Kordinater UTM33 Øst: 261799
Nord: 6622252
Kartblad (N50) 1914-III
Elvenavn Årungelva
Elvehierarki Årungelva