Stasjonsnavn Høel
Stasjonsnummer 50.11.0
Feltareal 594,56 km²
Kordinater Latitude: 60.42
Longitude: 7.26
Kordinater UTM33 Øst: 74257
Nord: 6723409
Kartblad (N50) 1415-IV
Elvenavn Eidfjordvassdraget
Elvehierarki Eidfjordvassdraget