Stasjonsnavn Bjoreio
Stasjonsnummer 50.13.0
Feltareal 262,61 km²
Kordinater Latitude: 60.38
Longitude: 7.4
Kordinater UTM33 Øst: 81497
Nord: 6718480
Kartblad (N50) 1415-I
Elvenavn Eidfjordvassdraget
Elvehierarki Eidfjordvassdraget