Stasjonsnavn Bjoreio
Stasjonsnummer 50.13.0
Feltareal 262,61 km²
Kordinater Latitude: 60.39
Longitude: 7.4
Kordinater UTM33 Øst: 81427
Nord: 6718516
Kartblad (N50) 1415-I
Elvenavn Eidfjordvassdraget
Elvehierarki Eidfjordvassdraget