Stasjonsnavn Eidfjordvatn
Stasjonsnummer 50.3.0
Feltareal 1166,92 km²
Kordinater Latitude: 60.45
Longitude: 7.1
Kordinater UTM33 Øst: 65952
Nord: 6727580
Kartblad (N50) 1415-IV
Elvenavn Eidfjordvassdraget
Elvehierarki Eidfjordvassdraget