Stasjonsnavn Leiro
Stasjonsnummer 50.38.0
Feltareal 115,09 km²
Kordinater Latitude: 60.43
Longitude: 7.46
Kordinater UTM33 Øst: 85650
Nord: 6723568
Kartblad (N50) 1415-I
Elvenavn Leiro
Elvehierarki Leiro/Eidfjordvassdraget