Stasjonsnavn Viveli
Stasjonsnummer 50.4.0
Feltareal 390,54 km²
Kordinater Latitude: 60.35
Longitude: 7.15
Kordinater UTM33 Øst: 67440
Nord: 6715770
Kartblad (N50) 1415-IV
Elvenavn Veig
Elvehierarki Veig/Eidfjordvassdraget