Stasjonsnavn Isdalsvatn
Stasjonsnummer 50.60.0
Feltareal 48,58 km²
Kordinater Latitude: 60.44
Longitude: 7.28
Kordinater UTM33 Øst: 75970
Nord: 6725615
Kartblad (N50) -
Elvenavn Isdølo
Elvehierarki Isdølo/Eidfjordvassdraget