Stasjonsnavn Gya
Stasjonsnummer 27.20.0
Feltareal 60.49 km²
Kordinater Latitude: 58.6
Longitude: 6.36
Kordinater UTM33 Øst: -1177
Nord: 6527860
Kartblad (N50) 1312-III
Elvenavn HELLELANDSELVA
Elvehierarki HELLELANDSELVA