Stasjonsnavn Helleland
Stasjonsnummer 27.24.0
Feltareal 184.72 km²
Kordinater Latitude: 58.53
Longitude: 6.15
Kordinater UTM33 Øst: -14414
Nord: 6522114
Kartblad (N50) 1212-II
Elvenavn HELLELANDSELVA
Elvehierarki HELLELANDSELVA