Stasjonsnavn Toåa v/Talgøyfoss
Stasjonsnummer 111.5.0
Feltareal 150,39 km²
Kordinater Latitude: 62.8
Longitude: 8.78
Kordinater UTM33 Øst: 183251
Nord: 6978237
Kartblad (N50) 1420-I
Elvenavn Toåa
Elvehierarki Toåa