Stasjonsnavn Kjemåga
Stasjonsnummer 163.26.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 66.81
Longitude: 15.4
Kordinater UTM33 Øst: 517654
Nord: 7409714
Kartblad (N50) 2128-IV
Elvenavn Kjemåga
Elvehierarki Kjemåga/Saltdalsvassdraget