Stasjonsnavn Solvågli bru, Junkerdalen
Stasjonsnummer 163.41.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 66.82
Longitude: 15.51
Kordinater UTM33 Øst: 522208
Nord: 7411805
Kartblad (N50) -
Elvenavn Junkerdalselva
Elvehierarki Junkerdalselva/Saltdalsvassdraget