Stasjonsnavn Jordbrufjell
Stasjonsnummer 163.6.0
Feltareal 70,06 km²
Kordinater Latitude: 66.94
Longitude: 15.15
Kordinater UTM33 Øst: 506407
Nord: 7424209
Kartblad (N50) 2028-I
Elvenavn Russåga
Elvehierarki Russåga/Saltdalsvassdraget