Stasjonsnavn Kjemåvatn
Stasjonsnummer 163.7.0
Feltareal 36,39 km²
Kordinater Latitude: 66.77
Longitude: 15.41
Kordinater UTM33 Øst: 517992
Nord: 7405707
Kartblad (N50) 2128-IV
Elvenavn Kjemåga
Elvehierarki Kjemåga/Saltdalsvassdraget