Stasjonsnavn Storstilla ndf. Balvatn
Stasjonsnummer 164.12.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 67.01
Longitude: 15.97
Kordinater UTM33 Øst: 542400
Nord: 7433150
Kartblad (N50) 2129-II
Elvenavn Sulitjelmavassdraget
Elvehierarki Sulitjelmavassdraget