Stasjonsnavn Grytvikelva
Stasjonsnummer 164.38.0
Feltareal 0 km²
Kordinater Latitude: 67.19
Longitude: 15.49
Kordinater UTM33 Øst: 521219
Nord: 7452677
Kartblad (N50) -
Elvenavn KYSTFELT
Elvehierarki Sulitjelmavassdraget/Skjerstadfjorden nord