Stasjonsnavn Mellavatnet
Stasjonsnummer 170.11.0
Feltareal 33,94 km²
Kordinater Latitude: 68.03
Longitude: 16
Kordinater UTM33 Øst: 541944
Nord: 7546780
Kartblad (N50) -
Elvenavn Hellandselva
Elvehierarki Hellandselva/Varpelva