Stasjonsnavn Kaldvågvatn
Stasjonsnummer 170.5.0
Feltareal 12,76 km²
Kordinater Latitude: 68.06
Longitude: 15.83
Kordinater UTM33 Øst: 534603
Nord: 7549643
Kartblad (N50) 1231-II
Elvenavn Skjevågelva
Elvehierarki Skjevågelva